Skip to content

News

Seachtain na Gaeilge in Ard-Mhúsaem na hÉireann 2022

Tá Seachtain na Gaeilge 2022 ar siúl san Ard-Mhúsaem na hÉireann anois, idir 1 agus 17 Márta
 
The National Museum of Ireland is celebrating Seachtain na Gaeilge 2022, which takes place from March 1 to 17.

Is ceiliúradh bliantúil é Seachtain na Gaeilge. Bíonn sé ar siúl ar feadh coicíse gach Márta chun an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn in Éirinn agus ar fud an domhain.

Seachtain na Gaeilge is an annual celebration over two weeks each March to promote the Irish language and culture, both in Ireland and around the world.
 


Clár imeachtaí:

Seachtain na Gaeilge: Faigh amach faoin ‘Oighearaois’ agus faoi ghníomhaíochtaí eile ag an Músaem

1 -17 Márta

Déan ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge trí bhailiúcháin Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra a fhiosrú agus úsáid á baint as ár mbileoga nua gníomhaíochta Gaeilge.
Faigh amach níos mó faoi chuid de na hainmhithe is mó a shamhlaítear le hÉirinn ach atá imithe anois, mar shampla fia mór na mbeann. Bain úsáid as na bileoga gníomhaíochta le teacht ar iontaisí iontacha ó ainmhithe eile a bhíodh le feiceáil ar fud na hÉireann na mílte bliain ó shin!
 
Bain triail as ár gcuid bileoga gníomhaíochta cuardach focal séasúrach chun stór focal, litriú agus díriú ar an ábhar a fheabhsú agus tú ag cur eolais ar an dúlra sa Mhúsaem.
 
Toisc go bhfuil Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra fós dúnta le haghaidh oibreacha, íoslódáil agus priontáil na bileoga gníomhaíochta spraíúla seo chun do chuid eolais agus scileanna a thástáil.

Seachtain na Gaeilge: Discover the ‘Ice Age’ and other Activities at the Museum

1 - 17 March

Celebrate Seachtain na Gaeilge by exploring the collections of the National Museum of Ireland – Natural History using our new Irish activity sheets.
Find out more about some of Ireland’s most iconic extinct animals, such as the giant deer. Use the activity sheets to discover other cool fossils of animals that roamed the Irish landscape thousands of years ago!
 
Try out our seasonal word search activity sheets to improve vocabulary, spelling and concentration while exploring nature in the Museum.
 
As the NMI –Natural History is still closed for works, download and print these fun activity sheets to test your knowledge and skills.

Déan Turas ar an Músaem le Bileoga Gníomhaíochta as Gaeilge

1 - 17 Márta 
Ceiliúir Seachtain na Gaeilge trí thuras a dhéanamh ar an Músaem lenár mbileoga gníomhaíochta as Gaeilge. Is féidir na bileoga seo a phriontáil sa bhaile agus a thabhairt leat go dtí an músaem, nó an chuairt a dhéanamh go fíorúil ón mbaile. Faigh amach faoi chuid de na déantáin is tábhachtaí in Éirinn ón mbileog ghníomhaíochta do Shlí na Seodlainne, agus faigh amach faoi na Lochlannaigh in Éirinn ón mbileog ghníomhaíochta Dúshlán na Lochlannach.

Chun turas a dhéanamh ar Thaispeántas na Seodlainne, cliceáil ar: Slí na Seodlainne

Chun turas a dhéanamh ar Thaispeántas Éire na Lochlannach, cliceáil ar: Dúshlán na Lochlannach

Feicfidh tú liosta iomlán de na bileoga gníomhaíochta atá ar fáil i nGaeilge ag: Bileoga Gníomhaíochta ar an Láthair

Nóta: Ní gach taispeántas ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht a oireann do thuras fíorúil.


Explore the Museum with Irish Activity Sheets

1 - 17 March 
Celebrate Seachtain na Gaeilge by exploring the Museum using our Irish Activity sheets. These activity sheets can be printed off and brought with you on your visit to the Museum, or used at home by exploring the exhibitions virtually. Find out more about some of Ireland’s most iconic objects using the Treasury Trail activity sheet, and discover more about the Vikings in Ireland using the Viking Challenge activity sheet.

To explore the Treasury Exhibition, please click here: The Treasury Trail

To explore the Viking Ireland Exhibition, please click here: The Viking Challenge

To see a full list of our activity sheets available in Irish, please click here: Onsite Activity Booklets

Please note that not all of the exhibitions at the National Museum of Ireland – Archaeology can be explored virtually.

Comhrá: An Liathróid Rugbai a bhi in usaid Í gCampa Frongach

1 - 17 Márta 

Labhraionn Déaglán O'Brádaigh, treoir Ó Ard Mhúsaeim faoin pheil Rugbaí a bhi in usaid ad na príosúnaigh ó Éireann, le haghaidh cluichí peile Gaelach a imirt sa chompa Frongach, sa bhreatain Bheag, i 1916, mar chud gcainteanna Pop-suas ón dtaispéantas Dealbhú na Poblachta. LÉIGH NÍOS MÓ
 

Talk: The Rugby Ball used in Gaelic football games by Irishmen held at Frongoch Prison Camp

1 - 17 March

Museum guide Declan Brady talks about the rugby football that was used for Gaelic football games by Irishmen held at Frongoch Prison Camp in Wales, as part of our pop-up talks on the Proclaiming a Republic exhibition. READ MORE


Cuir eolas ar Dhéantáin Thraidisiúnta Éireannacha le Bileoga Gníomhaíochta an Mhúsaeim

1 - 17 Márta

Cuirimid réimse acmhainní ar fáil duit a fhéadfaidh tú a úsáid sa mhúsaem, sa bhaile nó sa seomra ranga. Tá tábla láimhseála lán d’earraí suimiúla ann ar féidir leat lámh a chur orthu nuair a thugann tú cuairt ar Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe, Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo. Cuir eolas ar na déantáin seo trí na bileoga fíricí a íoslódáil agus a léamh roimh do chuairt. LÉIGH NÍOS MÓ


Discover Traditional Irish Objects with Museum Activity Sheets

1 - 17 March 
We offer a range of resources which you can use at the museum, at home or in the classroom. There is a handling table full of interesting objects for you to touch when you visit the National Museum of Ireland – Country Life, Castlebar, Mayo. Find out all about these objects by downloading and reading the fact sheets before you visit FIND OUT MORE 

Foghlaim tuilleadh faoi Sheachtain na Gaeilge 2022 agus brabhsáil clár iomlán ár n-imeachtaí


Learn more about Seachtain na Gaeilge 2022 and browse the full events programme

Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions