Baile / Na hEalaíona Maisiúla agus Stair / Eolas do Chuairteoirí / Inrochtaineacht ag Dún Uí Choileáin

Inrochtaineacht ag Dún Uí Choileáin

Faigh amach faoi na roghanna cuairte do dhaoine faoi mhíchumais gluaiseachta, amhairc agus éisteacha atá ag tabhairt cuairte ar Ard-Mhúsaem na hÉireann - Na hEalaíona Maisiúlta & Stair.


Tá 3 gheata iontrála ag Ard-Mhúsaem na hÉireann - Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin: 

 • An príomhgheata ó Shráid na Binne Boirbe do charranna agus do choisithe araon. Tabhair faoi deara go bhfuil fána ghéar in airde ann ón ngeata seo go dtí an bealach isteach ar Chearnóg Uí Chléirigh.
 • Ta an dara bealach isteach ann do charranna agus do choisithe suite ar chúl na láithreach ó cheantar Chnoc an Arbhair. Tá fána ghéar anuas ón ngeata go dtí an carrchlós.
 • Tá geata isteach sa Mhúsaem do choisithe ag an stad Luas Músaem ar Shráid na Binne Boirbe, ach níl sé seo inrochtana do chathaoireacha rotha. (Bain úsáid as an bpríomh-gheata atá cóngarach ar Shráid na Binne Boirbe ina áit sin.)

Agus tú tagtha isteach ar thailte an Mhúsaeim, tá an príomhbhealach isteach i bhfoirgneamh an Mhúsaeim suite ar Chearnóg Uí Chléirigh. Tá an bealach isteach seo ar leibhéal na talún le 2 thacar de dhorais dhúbailte gloine ag dul isteach sa phríomh-limistéar failte.

Páirceáil

Tabhair faoi deara go gcaithfear íoc as páirceáil ag Dún Uí Choileáin (cé go bhfuil díolúine ann do pháirceáil le ceadúnas bailí).

Táillí as Íoc & Taispeáint:

 • Uair an chloig €2
 • 4 huaire an chloig €5
 • An lá ar fad €12

Uaireanta Oscailte an Charrchlóis:

 • Luan - Satharn 07:30 - 18:00 (geataí dúnta 18:30)
 • Domhnach 13:00 - 17:30 (geataí dúnta 18:00) 

Tá 7 spás ainmnithe do pháirceáil do dhaoine faoi mhíchumas. 

Áiseanna do Dhaoine le Lagú Gluaiseachta

 • Tá na gailearaithe ar fad in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair iomlán inrochtana. Tá 4 ardaitheoir ar an láthair, suite sa phríomhlimistéar fáilte, sa chúinne thoir ag freastal ar urlái a haon go trí de raoinn na n-ealaíon maisiúla den mhúsaem. Tá dhá ardaitheoir sa taispeántas Saighdiúirí agus Taoisigh.
 • Tá leithris inrochtana ar fáill ag an oifig fáilte, ar urlár na talún sa taispeántas Saighdiúirí agus Taoisigh, sa Scoil Mharcaíochta (gailearaí sealadach) agus i gCaifé Brambles.
 • Tá stólta soghluaiste ar fáil ach iad a iarraidh ón Deasc Fáilte. 
 • Ta cathaoireacha rothaí ar fáil ón Deasc Fáilte ach iad a iarraidh. uir glaoch roimh ré le thoil le ceann a chur in áirithe ar +353 1 6777444.
 • Tá suíocháin ar fáil i bhformhór na ngailearaithe.

Áiseanna do Dhaoine le Lagú Amhairc 

 • Cuirtear fáilte roimh Mhadraí Treorach agus Madraí Cúnaimh.
 • Tabhair faoi deara go bhfuil an soilsiú i gcuid de a taispeántais íseal ar chúiseanna a bhaineann le caomhnú ar iarsmaí áirithe.
 • Tá taispeántais intadhaill laistigh den Mhúsaem. Iarr ar bhall foirne cuidiú leat iad seo a aimsiú sa Mhúsaem.

Áiseanna do Dhaoine le Lagú Éisteachta

 • Is oth linn a rá nach bhfuil lúba ionduchtúcháin suiteáilte sa Mhúsaem faoi láthair.