Skip to content

Mí na Bealtaine, Aosaigh

Bealtaine: Cainteanna ar Líne: Bithéagsúlacht agus Éin ag an Zú Marbh

Saor

Coimeádaí Stair an Dúlra Ard-Mhúsaem na hÉireann, Paolo Viscardi, sa Taispeántas Seomra na hÉireann.

Cuir feabhas ar do chúpla focal agus foghlaim níos mó faoi bhailiúcháin stair an dúlra an Bhealtaine seo!  Féach siar ar fhíseáin le fotheidil as Gaeilge ar Chainéal YouTube an Mhúsaeim agus foghlaim faoin mbithéagsúlacht agus faoi éin!

Cad is féidir le héin mharbha a insint dúinn? Bí páirteach le Coimeádaí Stair an Dúlra Ard-Mhúsaem na hÉireann, Paolo Viscardi, i gcaint ar líne a bhreathnaíonn ar conas is féidir le bailiúcháin sa Zú Marbh cabhrú linn tuiscint a fháil ar an mbithéagsúlacht in Éirinn agus níos faide i gcéin.
 
Forbraíodh an chaint ar líne seo mar chuid den chlár do dhaoine fásta le haghaidh Seachtain na Bithéagsúlachta 2023. Caint réamhthaifeadta a bhí inti le C&F.
 
Cliceáil ar an gcnaipe socruithe atá le fáil ag bun an fhíseáin, agus ansin cliceáil ar 'fotheidil' agus roghnaigh 'Gaeilge' chun go mbeidh fotheidil i nGaeilge le feiceáil ar an bhfíseáin a roghnaigh tú.
 

Cliceáil ar ‘Bithéagsúlacht agus Éin ag an Zú Marbh’ chun tuilleadh eolais a fháil faoi ról tábhachtach na mbailiúchán leis an gCoimeádaí, Paolo Viscardi.

 
Má tá ceist ar bith agat, déan teagmháil le educationnh@museum.ie
 


Improve your cúpla focal and learn more about natural history collections this Bealtaine!  Watch back videos with newly translated Irish subtitles on the Museum’s YouTube Channel and learn about biodiversity and birds!

 
What can dead birds tell us? Join NMI - Natural History Keeper, Paolo Viscardi, for an online talk exploring how collections in the Dead Zoo can help us understand biodiversity in Ireland and beyond.
 
This online talk was developed as part of adult programming for Biodiversity Week 2023. It was a pre-recorded talk with live Q&A.
 
To display the Irish subtitles on your video, click on the settings button at the bottom of the video, click on ‘subtitles’ and select ‘Irish’.
 

To learn more about the important role of the collections with Keeper, Paolo Viscardi, click on Biodiversity and Birds at the Dead Zoo.

 
For all questions, please contact educationnh@museum.ie
 

Location:


Bealtaine: Cainteanna ar Líne: Bithéagsúlacht agus Éin ag an Zú Marbh is located at:
Natural History,
Merrion Street,
Dublin 2
D02 F627


Faigh tuilleadh eolais faoi bhailiúcháin stair an dúlra trí mheán na Gaeilge an Bhealtaine seo.

Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions

Natural History

Natural History,
Merrion Street,
Dublin 2,
D02 F627

+353 1 677 7444