Scipeáil chuig ábhar

Naoi n-earra nár cheart a chailleadh ó Chluain Tarbh 1014

Faigh amach faoi na scéalta taobh thiar de na naoi ndéantar seandálaíochta uathúla seo ó thaispeántas Chluain Tarbh 1014.

Cead isteach saor in aisce

1. Tuanna na Coiribe

Fuarthas na tuanna seo le chéile in 2013 i mbád i Loch Coirib, agus téann siad siar go dtí an 11ú haoi nó tús an 12 haois. Is cinnte dearfach beagnach ná gurbh le laochra Éireannacha na tuanna ‘Lochlannacha’ seo, rud a thaispeánann chomh forleathan is a ghlac na hÉireannaigh leo.

2. Cinn Sleá Iarainn

Bhaineadh beagnach gach laoch ag Cath Chluain Tarbh úsáid as sleánna – sleánna móra (cosúil leis na cinn a fheictear anseo) faoi choinne troid ucht le hucht agus sleánna níos lú chun iad a chaitheamh ag tús an chatha.

3. Dealg Chill Dalua

Tá an dealg neasfháinneach airgid seo bunaithe ar chineál traidisiúnta Éireannach, a ghlac na Lochlannaigh níos déanaí agus a raibh tionchar acu air. Tá an sampla seo, cé go bhfuil sé níos luaithe ná Brian Bóramha, ó Chill Dalua, Co. an Chláir, láithreán phríomháit chónaí Bhriain.

4. Slabhra Sclábhaí

Fuarthas an slabhra iarainn sclábhaí seo i mbád scaobtha in aice le crannóg i Loch Ard an Choillín, Co. Ros Comáin i lár an 19ú haois. Bhí sclábhaíocht i mbeagnach gach luathshochaí mheánaoiseach, lena n-áirítear Éire. I mBaile Átha Cliath, áfach, ba fhiontar tráchtála an-bhrabúsach é.

5. Claíomh Loch Deirgeirt

Fuarthas an claíomh seo ó Loch Deirgeirt, gar don Churrach Mór i gCo. Thiobraid Árann in 1988, agus tagann sé ó chroílár bhonn tacaíochta Bhriain Bhóramha. Cé go bhfuil sé beagáinín níos déanaí ná ré Bhriain, is sampla an-bhreá é Claíomh Loch Deirgeirt de chlaíomh ón 11ú haois. Tá sé déanta d’iarann agus tá sé maisithe le níleo airgid agus de chóimhiotal copair.

6. Fáinne Mhuiníl Airgid Luimnigh

Fuarthas an fháinne mhuiníl chasta airgid Lochlannach seo ar a bhfuil bairr bhíseacha i Luimneach. Is cineál neamhchoitianta é i gcomhthéacsanna Éireannacha, agus tá sé níos coitianta i limistéar i gcoitinne Mhuir Éireann.

7. Píosa de Chumhdach Liath Mór

Tá an píosa seo a bhfuil inscríbhinn air ó chumhdach nó ó thaiseagán, a fuarthas ag luathláithreán manach Liath Mór, Co. Thiobraid Árann ar cheann den bheagán ní is féidir a nascadh go díreach le Brian Bóramha.

8. Cumhdach leabhar Aifrinn Stowe

Téann Cumhdach leabhar Aifrinn Stowe siar go dtí lár an 11ú haois go príomha agus creidtear go raibh leabhar Aifrinn Laidineach ón ochtú haois coinnithe ann. San íomhá seo ón taobh den chumhdach feictear fíor laoich agus claíomh de chineál Lochlannach ina lámha aige, agus ainmhí ar gach taobh de.

9. Reanna Saighde a Tochlaíodh i mBaile Átha Cliath

Tá an roghnúchán reanna saighde seo ó thochailtí a rinne Ard-Mhúsaem na hÉireann ag láithreáin éagsúla in iar-Bhaile Átha Cliath Lochlannach. Bhaineadh fórsaí Sitric úsáid as reanna saighde mar seo ag Cath Chluain Tarbh.

Cláraigh dár nuachtlitir

Coinnigh suas chun dáta

Receive updates on the latest exhibitions

Seandálaíocht

Seandálaíocht,
Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2,
D02 F627

+353 1 677 7444