Scipeáil chuig ábhar

Cabhraigh linn beocht a chur sa Zú Marbh

Ní inné a rugadh muid… Go deimhin, le beagnach 165 bliain táimid ag cur fáilte roimh chuairteoirí saor in aisce tríd ár ndoirse Victeoiriacha.

Is carthanacht muid. Tá na blianta tar éis a gcuid féin a bhaint den fhoirgneamh agus is mithid é a dheisiú leis na déantúsáin luachmhara atá ann a chosaint. Bronn anois agus cuideoidh do thacaíocht le hoidhreacht an Mhúsaeim ionúin seo a chaomhnú do na glúnta atá le teacht.

Fág do sheoladh ríomhphoist más mian leat tuilleadh a chloisteáil faoinár n-iarrachtaí chun an sainchomhartha cultúrtha seo a athchóiriú.

 


Is mór againn bronntanais mhóra a ghlacadh, seol ríomhphost chuig donate@museum.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Is comhlacht ceadaithe an Músaem chun críocha Alt 848A (Cuid 2 de Sceideal 26A) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997. Ligeann sé seo don Mhúsaem faoiseamh cánach a éileamh ar bhronntanais os cionn €250 a fhaigheann sé.

Má tá suim agat agus más mian leat tuilleadh sonraí a fheiceáil maidir leis na cineálacha síntiús a cháilíonn d’fhaoiseamh cánach, féach leathanaigh 2-3 den doiciméad Faoiseamh Cánach ar Shíntiúis Airgeadais.


Cláraigh dár nuachtlitir

Coinnigh suas chun dáta

Receive updates on the latest exhibitions

Stair an Dúlra

Stair an Dúlra,
Sráid Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2,
+353 1 677 7444

D02 F627