Scipeáil chuig ábhar

Ráiteas Straitéise

Tugann na Ráitis Straitéise seo cur síos i dtéarmaí leathana ar fhís agus cosán d'Ard-Mhúsaem na hÉireann de réir mar a théann sé ar aghaidh mar institiúid neamhspleách stáit bunaithe faoi fhorálacha an Achta um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997.

Tugann sé cur síos ar fhís, misean agus luachanna an Mhúsaeim, agus leagann sé béim ar roinnt mhórghné den chaoi ina dtabharfaidh sé aghaidh ar na dúshláin agus na deiseanna a thiocfaidh sna blianta atá romhainn.

2019-2022 Strategic Plan

'Building Capacity, Driving Change'


2014-2017 Strategic Plan


2008-2012 Statement of Strategy


Cláraigh dár nuachtlitir

Coinnigh suas chun dáta

Receive updates on the latest exhibitions