Scipeáil chuig ábhar

Temporary exhibition

Ar Thalamh an Domhain - Tús eolais an Gheolaíoch na hÉireann

Free admission

Mineral: sulphur crystals from Cianciana, Sicily, Italy (NMING:M46)

Ar Thalamh an Domhain - Tús eolais an Gheolaíoch na hÉireann taispeántas ar gheolaíocht na hÉireann ina ina n-insítearscéal faoin gcaoi ar fhorbair eolaithe a dtuiscint ar ár bpláinéad le 175 bliain anuas.

 Sa taispeántas seo, tarraingeofar aird an luchta féachana ar an stair fhada, bhródúil a ghabhann le cúrsaí geolaíochta in Éirinn, déanfar fiosrú ar an gcaoi a mbaineann an gheolaíocht leis an saol laethúil, agus léireofar an ról lárnach atá ag carraigeacha agus mianraí sa chaoi a mbímid ag idirghníomhú leis an domhan agus cuirfear in iúl ann, chomh maith, do na cuairteoirí faoi thionchair an athraithe aeráide.


Cuireadh tús leis an iniúchadh ar shaibhreas mianraí na hÉireann sna 1700í, agus is ionann an t-ábhar ar aimsíodh sna tochailtí taiscéalaíochta sin agus bailiúcháin bhunaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann sa lá atá inniu ann. Tá bailiúchán mór geolaíochta ag an músaem é féin ach is beag atá feicthe de ag an lucht féachana sa Mhúsaem le breis agus caoga bliain anuas. Tá an chomhpháirtíocht seo le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ag tabhairt na samplaí luachmhara seo ar ais go poiblí agus tá fíor-eiseamail mianraí ann a bailíodh in Éirinn sa naoú haois déag agus a breathnaíodh trí lionsa na heolaíochta nua-aimseartha.


Tá an taispeántas é féin dírithe ar mhapa mór urláir d’Éirinn, ina dtaispeántar an éagsúlacht carraigeacha agus taiscí eile a bhfuil tionchar acu ar an tírdhreach chomh maith leis an tslí a bhfuil ról ríthábhacht aige sin ar an dúrud, idir ábhair thógála ionchasacha agus airíonna ár n-uisce óil. Is féidir le cuairteoirí taisteal thar an aigéan fiú, ar bord deic Árthach Taighde de chuid an GSI chun feiceáil conas a dhéantar grinneall na farraige a mhapáil, nó longbhriseadh agus imill ár mór-roinne a aimsiú.


Tá go leor rudaí ónár saol laethúil sa taispeántas freisin a bhfuil nasc ar leith, agus tionchar chomh maith, acu maidir leis an ngeolaíocht. Beidh na cuairteoirí in ann a fháil amach dóibh féin faoi na hábhair éagsúla ón domhan a úsáidtear chun na táirgí sin a nach ndéanaimid mórán suntais díbh agus a mbíonn á n-úsáid againn gach uile lá.


Beidh deis ag cuairteoirí tuiscint níos fearr a fháil ar na guaiseacha éagsúla atá ann, cosúil le leibhéil na mara a bheith ag ardú, stoirmeacha a bheith níos déine agus ann níos minice ná mar a bhí, creathanna talún agus ganntanas uisce, ar thionchair roinnt mhaith díobh atá ann mar gheall ar an athrú aeráide agus atá le feiceáil cheana féin in Éirinn. Tá an gheolaíocht nua-aimseartha dírithe ar thuiscint a fháil ar phróisis nádúrtha agus ar acmhainní nádúrtha, agus gheobhaidh cuairteoirí amach faoi bhealaí nua a mbeidh orainn bainistíocht a dhéanamh ar na riachtanais a bheidh againn amach anseo, agus ar conas aghaidh a thabhairt ar na guaiseacha seo atá ann mar gheall ar an athrú aeráide.

 

Suíomh:


Ar Thalamh an Domhain - Tús eolais an Gheolaíoch na hÉireann suite ag:
Dún Uí Choileáin,
Sráid na Binne Boirbe,
Baile Átha Cliath 7
D07 XKV4


Ar Thalamh an Domhain - Tús eolais an Gheolaíoch na hÉireanntaispeántas ar gheolaíocht na hÉireann ina ina n-insítearscéal faoin gcaoi ar fhorbair eolaithe a dtuiscint ar ár bpláinéad le 175 bliain anuas.

Cláraigh dár nuachtlitir

Coinnigh suas chun dáta

Receive updates on the latest exhibitions

Ealaíona Maisiúla & Stair

Dún Uí Choileáin,
Sráid na Binne Boirbe,
Baile Átha Cliath 7,
D07 XKV4

+353 1 677 7444